Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan 1 adet Depolama Alanı arsa satış ihalesi

Mülkiyeti KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ İMAR VE İNŞ.TİC. Anonim Şirketi ' ne ait olup, Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan 1 adet Depolama Alanı arsası (10959 ada, 1 parsel), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Son müracaat tarihi 18/03/2021 Perşembe günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat:1 No:107 Satın Alma Birimine yapılacaktır.

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri www.imaras.com.tr , www.kayseri.bel.tr veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat:1 No:107 Satın Alma Biriminden temin edilebilirsiniz.


İDARİ ŞARTNAME görüntülemek için TIKLAYINIZ.


TEKNİK ŞARTNAME görüntülemek için TIKLAYINIZ.


TAŞINMAZ SUNUM görüntülemek için TIKLAYINIZ.