HAKKIMIZDA

Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. - 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi, 6306 Sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve sorumluluklara dayanarak Kayseri genelinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarının projelendirilmesi ve uygulanmasında Kayseri Büyükşehir Belediyes Başkanlığı ile birlikte ortak işbirliği yapmaktadır.

Kayseri genelinde, fiziksel tespit ve sosyal durum araştırmaları, mülkiyet ve planları, peyzaj projeleri, mimari avan projeler, uygulama projeleri ile bunlara ait market ve animasyon çalışmaları, nihayetinde inşaatların yapımı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının onayı ile yapılmaktadır.