MİSYON & VİZYON

MİSYON

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ile Afet Riskli Alanlar kapsamında, kentsel dönüşüme gereksinimi olan alanların tespit edilmesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı talepleri doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve/veya Afet Riskli Alan ilan edilmesi planlanan bölgelerde, teknik ekiplerle araştırma yaparak fizibilite raporlarının hazırlanması amaçlanmaktadır.Konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek dahilinde, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak arasındadır.


VİZYON

Kayseri’nin Vizyon Projeleri
Modern
Doğal Afetlere Dayanıklı
Doğaya Saygılı
Enerji Verimliliği Yüksek
Engelliler İçin Erişilebilir