SAHABİYE 3. UYGULAMA ETABI PROJE RİSKLİ ALAN

Bahse konu olan alan Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2015 tarih, 126,127,128,129 sayılı kararları ve Bakanlar Kurulunun 10.07.2015 tarih 29412 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan kararı ile Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içerisinde kalmakta olup, yaklaşık 4,8 ha büyüklüğünde bir alana sahiptir.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabı Kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, Güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi Doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenmiştir.48.000 m2 lik 3.uygulama etabında 90 adet parsel, bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet konut, 58 adet işyeri, 22 adet depo olmak üzere toplam 615 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 58.000 m2 dir Riskli alan ilan çalışmalarımız devam etmektedir.

Yapı

-

Konut

535

İş Yeri

58

Top.İnş.Alanı

58.000 m2

SAHABİYE 3. UYGULAMA ETABI PROJE BİLGİLERİ

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabı ile ilgili ihale süreci devam etmektedir.